Internship @ banana coding


ฝึกงานกับเรา จะได้รับประสบการณ์ทำงานจริง เรียนรู้การทำงานแบบสากล ใช้หลักการพัฒนาชอร์ฟแวร์แบบ Agile และการออกแบบ User Experience (UX)


ช่วงการรับสมัคร

ทางบานาน่า โคดดิ้ง เปิดรับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาปีละ 2 รอบ (แนะนําให้ส่งเรื่องเข้ามาก่อนวันตอบรับอย่างน้อย 8 สัปดาห์)

 • รอบที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2562
 • รอบที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562

วิธีการสมัคร

ส่ง email แนะนำตัวมาได้ที่ hr@bananacoding.com บอกจุดประสงค์ที่อยากฝึกงาน หรือ ส่งเลยที่นี้

 • ทำไมถึงต้องการเขียนโปรแกรม
 • ความสนใจเกี่ยวกับการออกแบบ
 • อยากให้โปรแกรมช่วยแก้ปัญหาส่วนใหน
 • รู้ตัวว่าชอบเขียนโปรแกรมเพราะ
 • แนบ Resume และ Transcript (สามารถส่งผลงาน Portfolio, ตัวอย่างโค้ด, ตัวอย่างออกแบบ, ตัวอย่าง YouTube, ตัวอย่าง Blog เพื่อประกอบการพิจารณา)
 • ทดสอบตัวเองด้วยการตอบคำถาม Fitting ที่นี้

** email และ resume ที่เขียนขึ้นมา แล้วไม่ได้แสดงถึงตัวตนของเราจริง ๆ จะทำให้ความสนใจน้อยลง**


เงื่อนไขการพิจารณา

 • สามารถเข้ากับวัฒนธรรม ของ บานาน่า โคดดิ้ง ได้ ทดสอบ Fitting ที่นี้
 • ไม่จำเป็นต้องผ่านการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ หรือ ออกแบบ (แต่ต้องแสดงให้เห็นได้ว่า ชอบเขียนโปรแกรม หรือ ชอบออกแบบ)
 • มีใจรัก ตั้งใจจริง ในสิ่งที่ทำและเป้าหมาย
 • มีความรับผิดชอบ
 • ฝึกฝนด้วยตัวเอง ในสิ่งที่ตั้งใจ และสามารถนำมาเสนอได้

แล้วจะได้อะไรจากการฝึกงาน

 • สร้าง หรือ ช่วยพัฒนา OpenSource ต่าง ๆ
 • ประสบการณ์เข้าร่วมงานในโปรเจคจริง
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนา product ของบริษัท
 • LinkedIn Profile ที่แสดงว่าเคยฝึกงานกับเรา และประสบการณ์เพื่อใช้รองรับการทำงานในอนาคต
 • เบี้ยเลี้ยงขณะฝึกงาน

เอาอะไรมาบ้าง

คุณต้องเอาคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คมาเอง และลง Ubuntu หรือ Linux ค่ายอื่นบนเครืองก่อนที่จะมาฝึกงาน เพราะที่บริษัทเขียนโปรแกรมด้วย Mac ทั้งหมด


บรรยากาศ

เราสร้างบรรกาศการทำงานแบบเรียบง่ายสบายๆ มีความเป็นกันเอง มีความอิสระทางด้านเวลา แต่ไม่ละทิ้งความรับผิดชอบ เราจึงให้สำคัญที่ผลงาน

 • แต่งตัวตามสบายไม่ต้องใส่ชุดนักศึกษา
 • มีขนม, กาแฟ, พิซซาเดย์, มูวีเดย์, จิ้นปิ้งเดย์ และเกมส์คอนโชล (Wii-U) ไว้ให้พักผ่อน

ส่วนหนึ่งในการสอนเบื้องต้น ระยะเวลาสามอาทิตย์

 • ORM, OOP, TDD - Unit Testing
 • Github (source control)
 • Trello - Agile + Scrum
 • Git Branching, PR
 • Deployment technique and Continues Integrations
 • StackOverflow technique
 • Googling (online resource)
 • Debugging and Testing Technique

การเตรียมตัว


หอพักใกล้เคียง


Office1