ขั้นตอนการออกแบบของเรา
ขั้นตอนที่ 1 / สรุป


รวบรวมไอเดียและความต้องการของคุณ

1 Down

ขั้นตอนที่ 2 / ค้นคว้า


เราจะเริ่มต้นค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าโซลูชั่นที่เรามอบคุณต้อง "ว้าว!"

2 Down

ขั้นตอนที่ 3 / แนวคิด


เราจะเปลี่ยนไอเดียของคุณ ให้เป็นแบบร่างคร่าวๆ

Artboard1 Up down

ขั้นตอนที่ 4 / ต้นแบบ


เราส่งต้นแบบให้คุณ

Artboard2 Up down

ขั้นตอนที่ 5 / ข้อเสนอแนะ


เริ่มเก็บข้อเสนอแนะของคุณ และนำกลับมาแก้ไขต้นแบบ

5 Down

ขั้นตอนที่ 6 / ว้าว!


จากนั้นเราจะเริ่มเปลี่ยนต้นแบบ ไปสู่ความ "ว้าว!"