intro-word

สิ่งที่พวกเราทำ


Webdesign

ออกแบบ และ พัฒนา เว็บไชต์

เราเชื่อว่าการออกแบบและการพัฒนาควรทำควบคู่กันไป วิศวกรซอฟต์แวร์ของเราไม่ใช่แค่แนะนำ platform ที่เหมาะสมให้กับคุณเท่านั้น แต่ทีมของเราจะทำงานใกล้ชิดกับคุณ เพื่อเข้าใจไอเดียของคุณ ก่อนที่จะนำไปเป็นพัฒนาเป็นเว็ปที่สวยงามที่ถูกออกแบบด้วย HTML ของจริง พวกเราชำนาญในหลากหลาย Web Framework รวมไปถึง ASP.NET, ASP.NET MVC และ Ruby on Rails

แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสาร

ดูที่หน้า ผลิตภัณต์ ของเราสิ แล้วคุณจะเห็นขีดความสามารถในการข้ามระบบปฏิบัติการระหว่าง iOS และ Android ของผลิตภัณต์ ทำไมคุณไม่ลองติดต่อพวกเราละ ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนไอเดียของคุณเป็นแอพพลิเคชั่นสุดเจ๋งได้อย่างไร

Desktopapp

การพัฒนาเดสท็อปแอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคชั่นบนเว็บไซต์อาจจะเป็นที่นิยม แต่เราก็ไม่ได้ลืมสิ่งที่สำคัญอย่างวินโดว์แอพพลิเคชั่นเลย เราสามารถใช้ WPF และ WinForm เพื่อส่งมอบเดสท็อปแอพพลิเคชั่นที่สมบูรณ์ให้กับคุณ

Cloud

บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง

การประมวลผลแบบกลุ่มก้อนเมฆเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยม ทำให้กระบวนการทางธรุกิจมีความยืดหยุ่น, ช่วยขยายขีดความสามารถ และช่วยลดต้นทุน พวกเรามีประสบการณ์ทั้ง Amazon Web Services (AWS), EC2, S3, RDS, Hadoop, MapReduce, YARN และอื่นๆ พวกเราสามารถจัดการให้คุณครบทั้งวงจรตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงวันที่ผลิตภัณฑ์ของคุณออกสู่ตลาด

Ms

ข้อมูลและวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ

ทีมงาน Data Scientist และ Data Engineer ของเรา สามารถสร้างความแตกต่าง ให้กับธุรกิจของคุณ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (insight analytics) ซึ่งข้อมูลจะถูกนำมาจากข้อมูลภายในธุรกิจของคุณ ร่วมกับข้อมูลจากแหล่งภายนอกที่มีความสำคัญ ต่อการตัดสินใจ รายงานการวิเคราะห์ที่ได้จากข้อมูล สามารถทำให้การตัดสิน วางแผนการตลาด หรือ แผนงานทางธุรกิจ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Bioinformatics

ชีวสารสนเทศศาสตร์

Next-Generation Sequencing (NGS) เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เปิดโอกาสใหม่ให้นักวิจัยสามารถศึกษาระบบชีวภาพอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เรามีความเชียวชาญเกียวกับเครืองมือสำหรับการวิจัย เช่น Blast, Bowtie, BWA, GATK, Samtools และ R

เกี่ยวกับเรา
พวกเราเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาและออกแบบในจังหวัดเชียงใหม่ พวกเราสรรค์สร้างซอฟต์แวร์ที่สวยงามพร้อมด้วยอรรถประโยชน์การใช้งานที่ดี เน้นความเรียบง่ายและสร้างสรรค์

ด้วยขนาดกลุ่มที่เล็ก เและแน่นแฟ้น จึงทำให้รับประกันได้ว่าพวกเรามีความโปร่งใสและยืดหยุ่นในกระบวนการทำงาน และสามารถยืดมั่นคำสัญญาได้อยู่เสมอ

"พวกเรามีความเชี่ยวชาญครอบคลุมในหลากหลายด้าน แต่สิ่งที่พวกเราเชียวชาญเป็นพิเศษ คือ .NET, Ruby on Rails, cross-platform mobile development และ user experience (UX)."

วิธีติดต่อเรา

ออฟฟิศ: 34/12 หมู่ 5 ถนนคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 50200

ออฟฟิศ : +6653 020 078

อีเมล: hello@bananacoding.com