Join our team @ banana coding


อยากร่วมทีมกับเรา ทีมของเราทำงานแบบสากลใช้หลักการพัฒนาชอร์ฟแวร์แบบ Agile และ การออกแบบ User Experience (UX) มุ่งเน้นออกแบบและผลิตชอร์ฟแวร์ให้เรียบง่ายในการใช้งาน เป็นมิตรต่อผู้ใช้         


วิธีการสมัคร

ส่ง email แนะนำตัว บอกจุดประสงค์ที่อยากทำงาน เช่น

  • ทำไมถึงต้องการเขียนโปรแกรม
  • ความสนใจเกี่ยวกับการออกแบบ
  • ประสบการณ์ ผลงาน Open Source ของคุณ
  • รู้ตัวว่าชอบเขียนโปรแกรมเพราะ

เงื่อนไขการพิจารณา

  • สามารถเข้ากับวัฒนธรรม ของ บานาน่า โคดดิ้ง ได้้
  • ไม่จำเป็นต้องผ่านการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ หรือ ออกแบบ
  • มีใจรัก ตั้งใจจริง ในสิ่งที่ทำและเป้าหมาย
  • มีความรับผิดชอบ
  • ฝึกฝนด้วยตัวเอง ในสิ่งที่ตั้งใจ และสามารถนำมาเสนอได้
  • แสดงตัวตนได้ว่า ชอบเขียนโปรแกรมและแก้ปัญหาในโค๊ด


บรรยากาศ

เราสร้างบรรกาศการทำงานแบบเรียบง่ายสบายๆ มีความเป็นกันเอง มีความอิสระทางด้านเวลา แต่ไม่ละทิ้งความรับผิดชอบ เราจึงให้สำคัญที่ผลงาน การแต่งตัวก็สบายๆ ให้อิสระเพื่อไม่ตีกรอบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี ขนม เครื่องดื่ม กาแฟ พิชชาเดย์ มูวีเดย์ จิ้นปิ้งเดย์ เกมส์คอนโชล (Wii-U) ไว้ให้พักผ่อน

ทีมเราทำงานด้วยเครือง MacBook Air/Pro ที่บริษัทจัดหาให้ใช้ คุณสามารถเข้าถึงเครืองมือทุกอย่างจากทุกที เราออกแบบให้คุณมีอิสระเต็มที่ เพื่อที่จะนำเสนอประสิทธิภาพในแบบของคุณ ถ้ามั่นใจว่าแนวทางนี้ตรงกับคุณ ส่งเมล์มาที่ hr@bananacoding.com


Office1